Blog của Phùng Lê Sơn Hải - Tự động hóa bền vững doanh nghiệp

Sẵn sàng

Trong kinh doanh, không có gì là đảm bảo. Đơn giản là bởi vì không có cách nào để loại bỏ hết được những khó khăn và mạo hiểm liên quan với việc thành lập một doanh nghiệp dù chỉ là kinh doanh nhỏ – nhưng bạn có thể cải thiện để có cơ hội thành công cao hơn bằng việc thực hiện lập những kế hoạch tốt, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự thấu hiểu tốt.

SanSang1[i]

Bạn hãy bắt đầu bằng việc ước lượng điểm mạnh và cũng như tìm hiểu về những điểm yếu của bản thân như thể bạn đang là một chủ nhân hay một giám đốc tiềm năng của một doanh nghiệp.

©2017 Phùng Lê Sơn Hải .COM

ChatVanJimRohn

480636301