Blog của Phùng Lê Sơn Hải - Tự động hóa bền vững doanh nghiệp

Xã hội

Lần đầu tiên trên thế giới một môn phái mới được khai sinh với tiêu chí 3 KHÔNG: Không thầy, không lớp, không bí kíp.

Ban đầu tôi nghe điều này cũng "lạ" lắm. May mà tôi trải qua hồi đi học thiền Vipassana rồi. Hồi học thiền, thiền sư không có dạy lý thuyết lúc ban đầu, mà cho tôi cảm nghiệm thân thể và cảm nghiệm sự vi diệu của cuộc sống trước. Sự thẩm thấu từ đó mà ra. Tầm con người từ đó mà lớn. Triết lý cá nhân tôi cũng từ đó mà hình thành thêm một khúc đáng kể. Tôi trở nên mạnh hơn.

miss3

© 2017 Phùng Lê Sơn Hải .COM

ChatVanJimRohn

480636301